Aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt,  is het tijd om de basisschool te bezoeken. Ruim voor de 4e verjaardag kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. U kunt hiervoor een afspraak met de directeur van de betreffende school maken. Tijdens het inschrijfgesprek wordt de belangrijkste  informatie aan u gegeven en worden uw vragen zo goed mogelijk beantwoord. Bij het gesprek hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding door de school. 

De scholen wijzen niemand af om geloof, ras of huidskleur, onder voorwaarde dat de ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school respecteren. De instemming met de grondslag van de school wordt kenbaar gemaakt door ondertekening van het aanmeldingsformulier. 

Indien u niet zeker bent van uw schoolkeuze, kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend vooraf een oriënterend gesprek met de directie aanvragen.