PMO

Onderzoek duurzame inzetbaarheid

Kindwijs is actief bezig met de gezondheid van haar medewerkers. Kindwijs wil dat medewerkers gezond en bevlogen hun werkzaamheden kunnen verrichten voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. In 2016 was er de mogelijkheid voor medewerkers om deel te nemen aan een PMO. Kindwijs heeft iedereen met een vast contract in schooljaar 2016-2017 van 35 jaar en ouder gevraagd deel te nemen. Deelname aan PMO was op vrijwillige basis.

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Hiermee wordt onderzocht hoe de algemene gezondheidstoestand van medewerkers is en met name wordt ook gekeken hoe de gezondheid is in relatie tot het werk. Het PMO biedt inzage in de huidige gezondheid en kan in een vroegtijdig stadium signalen opvangen die  te maken hebben met gezondheid en/of welbevinden. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, een fysiek gedeelte (PMO) en een gesprek met een bedrijfscoach.