Opleiden in de school

Er zijn op iedere school leerkrachten met speciale taken. Zij helpen de collega’s verder op pedagogisch en didactisch gebied. Als voorbeeld noemen we de Interne Begeleider (IB-er). Deze taak is erg belangrij, de IB-er zorgt voor afstemming van de ondersteuning van een leerling.
Maar ook kan er voor een gehele school een cursus aan het team worden aangeboden. In sommige gevallen kan ook een individuele cursus gevolgd worden. Al naar gelang dat de situatie op de school dat verlangt.