Leerkrachten in opleiding (LIO)

Een leraar in opleiding (LIO) is een student die de lerarenopleiding bijna heeft afgerond en tegelijkertijd lesgeeft op een school. 
Een LIO-er heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel zelfstandig voor de groep staan. Alle activiteiten vinden echter onder de volledige verantwoording van een bevoegd docent plaats. De bevoegde docent blijft dus altijd de eindverantwoordelijke functionaris.