Arbeidsvoorwaarden

Op de dertien scholen van de Stichting is de cao voor het primair onderwijs van toepassing. 
Verder heeft de Stichting Integraal Personeels Beleid (IPB) ontwikkeld. Deze vloeien veelal voort uit de cao en vergen nadere omschrijving, bestemd voor verschillende en specifieke situaties.