Nieuws

 

 

 

2016

- Nieuwsbericht 12-02-2016

 2014

In het "Eilanden-Nieuws"  van 18 december 2014 werd een krantenartikel geplaatst met betrekking tot de nieuwe werknaam van Stichting PCPO op GO: Kindwijs. Wilt u het hierop betrokken krantenartikel lezen dan verwijzen wij u naar de volgende link: krantenartikel "Kindwijs"

De stichting PCPO op Goeree Overflakkee is een nieuwe stichting die per 1 januari 2013 werd opgericht en die op 1 november 2014 een nieuwe werknaam kreeg: namelijk Kindwijs. Kindwijs wil een moderne scholengroep zijn die hard werkt aan kwalitatief sterk onderwijs, waarbij aandacht bestaat voor ieder individueel kind. Wij proberen dat te realiseren door als professionals krachtig samen te werken aan inhoud en uitstraling. Dat kunnen wij alleen doen in samenwerking met de ouders die hun kinderen op onze scholen hebben en door aan deze kinderen een veilige basis te bieden.

Met Kindwijs geven we aan dat het kind “centraal” staat, maar dat we ook aandacht hebben voor het leren en het opdoen van wijsheid op velerlei terreinen. Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor de ontwikkeling en kennis van de Bijbelse boodschap en de zaken die daarmee samenhangen.