Identiteit

De grondslag van de stichting is Gods Woord, vervat in de drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag staat in de statuten van de stichting beschreven in artikel 2.

Daarnaast is iedere school autonoom. Dat betekent dat zij vrij zijn om binnen afgesproken kaders hun eigen keuzes te maken wat betreft de principiële invulling van het onderwijs. Daardoor mogen alle scholen van Kindwijs dan ook verschillend van elkaar zijn. De Adviesraad van de betreffende school bewaakt de principiële grondslag van deze school.