Beleid en organisatie

Binnen de organisatie van Kindwijs worden elementen van beleid aangedragen. Vanuit een door de directeuren gevormd Managementteam worden beleidsontwikkelingen besproken en getoetst.