Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), waar de specifieke schoolzaken van de betreffende school aan bod komen.
Als het om zaken gaat die meerdere scholen aangaan, komen die zaken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad terecht.