Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen zich houden aan de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Wat is Passend Onderwijs? Eigenlijk zeggen de woorden het al: onderwijs verzorgen dat bij ieder kind past, dat elk kind tegemoet komt. We weten dat kinderen op verschillende manieren leren en kennis verwerven. Het is belangrijk om dus met het aanbod van de leerstof genuanceerd om te gaan.

Uitgangspunt is ook, dat als er een stoornis met het verwerven van leesstof ontstaat, dat er gesproken wordt met de leerling én de ouders. Aan hen kan in eerste instantie gevraagd worden wat zij denken wat nodig is om de goede leerhouding te ontwikkelen. Mochten er serieuze problemen ontstaan dan werken ouders én de school samen om goede oplossingen (b.v. arrangementen) te ontwikkelen, zodat naar ieders tevredenheid het kind op de juiste manier wordt geholpen.