Hulp en zorg

Vanaf het moment dat een leerling op school komt tot het ogenblik dat het kind de school verlaat, worden gegevens over de vorderingen en belangrijke bijzonderheden verzameld en opgeslagen. We gebruiken hiervoor observatielijsten, methodetoetsen, landelijke toetsen en ons digitale leerling-volg-systeem ParnasSys. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden extra gevolgd. De resultaten van deze kinderen worden vaker en uitgebreider geëvalueerd. Ook wordt een handelingsplan per periode opgesteld waarin doelstelling, onderwijsbehoefte, begeleidingsbehoefte, aanpak en middelen voor het kind staan geformuleerd. U wordt geïnformeerd als uw kind is besproken in een leerlingbespreking. We vragen dan tevens om uw zienswijze en aanvullende informatie om uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.