Doorgaande lijnen

In het kader van de voorgaande opmerkingen rond Passend Onderwijs kunnen we ook kijken naar de ontwikkeling van een passende doorgaande lijn. In de wet wordt dit ook nadrukkelijk benoemd. Kinderen ontwikkelen zich gemiddeld langs zgn. doorgaande lijnen, waarbij de school scherp moet hebben hoe die doorgaande lijnen er uit kunnen of moeten zien. Dat betekent dat kinderen uitgedaagd worden om zich in hoge mate in te spannen zodat er een goede ontwikkeling plaatsvindt, waarbij de leerstof aansluitend wordt aangeboden. Het gaat er hierbij ook in hoge mate om of de verschillende acht schooljaren nauw op elkaar aansluiten.