ExperiGO

Kindwijs heeft het volgende beschreven in het strategisch beleidsplan


Eigentijds leren We leven in een snel veranderende wereld. De manier van werken en leven transformeert drastisch onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden. Dat vraagt om andere en nieuwe competenties: Informatie en Communicatie Technologie-geletterdheid en creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, Samenwerken en toepassen van probleemoplossend vermogen vragen om een adequate aanpak. Eigentijds leren stimuleert leerlingen vaardigheden te ontwikkelen, die ze nodig hebben, waarbij ze onder andere gebruik maken van een digitale leeromgeving, nieuwe technologische leerinstrumenten en moderne communicatiemogelijkheden. 


Vorig schooljaar is Kindwijs gestart met het opzetten en inrichten van het ontdeklab ExperiGO. ExperiGO is het ontdeklab van Kindwijs, waar kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met computional thinking , creatief leren omgaan met verschillende media en dit toe te passen in een praktijksituatie. 


Schooljaar 2019-2020 

In het schooljaar 2019-2020 is de doelstelling dat ExperiGO een vaste plaats krijgt in het curriculum van onze scholen. De kinderen die naar ExperiGO komen weten over het algemeen hoe het werkt en wat er mogelijk is. We streven naar een verdieping van de kennis en vaardigheden van de kinderen. We verwachten dat kinderen en leerkrachten enthousiast zullen zijn om naar ExperiGO toe te komen, waarbij de doelstelling is dat er lessenseries/projecten ontstaan. Op deze manier is het geen vrijblijvende excursie, maar een integraal onderdeel van ons programma, waarbij de in ExperiGO opgedane kennis en ervaringen ook ingezet worden in de eigen school. 


Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de verschillende scholen, hebben we drie leerlijnen. Elke basisschool kan op basis van dit aanbod een eigen onderwijsprogramma samenstellen.


Programmeren: De leerlingen werken met verschillende robots, zoals de ozobot, blue-bot, dash en dot. Door deze robots vooraf bedachte opdrachten uit te laten voeren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als: kritisch denken, toepassen van probleemoplossend vermogen en samenwerken. We creëren een doorgaande lijn, van groep 1 tot groep 8, waarbij de opdrachten steeds abstracter worden en de leerlingen worden uitgedaagd om complexere situaties te programmeren. 


Multimedia: We leven in een wereld waarin beeld en geluid een belangrijke plaats inneemt. Internet en alle multimedia toepassingen daarvan zijn niet meer weg te denken. In deze leerlijn gaan de leerlingen praktisch aan de slag met het maken en ontwerpen van eigen content. Met behulp van green screen technologie, stop-motion filmpjes, 3d-scanner en de digitale kijkdoos zijn de leerlingen in staat om een goed en mooi resultaat te maken. Competenties als: informatie en Communicatie Technologie-geletterdheid, creativiteit, communiceren en samenwerken komen hierbij volop aan bod.


Ontwerpend leren: Dit schooljaar starten we met een 3d printer. We gaan in de startles aan de slag met een tekenprogramma voor 3d. Op school en in de vervolgles gaan we aan de slag met een ontwerp maken aan de hand van een probleem, waar de leerlingen een oplossing voor mogen ontwerpen. Ook in deze leerlijn worden de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerlingen aangesproken en ontwikkeld. 


Bezoekadres ExperiGO:

Melkweg 75

3255 TE Oude Tonge

T: 0187-642011

M: c.koote@kindwijs.org