ExperiGO

In het strategisch beleidsplan van Kindwijs staat het volgende:

“In eigenheid en wijsheid ontwikkelen”

Eigentijds leren
We leven in een snel veranderende wereld. De manier van werken en leven transformeert drastisch onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden. Dat vraagt om andere en nieuwe competenties: Informatie en Communicatie Technologie-geletterdheid en creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, Samenwerken en toepassen van probleemoplossend vermogen vragen om een adequate aanpak. Eigentijds leren stimuleert leerlingen vaardigheden te ontwikkelen, die ze nodig hebben, waarbij ze onder andere gebruik maken van een digitale leeromgeving, nieuwe technologische leerinstrumenten en moderne communicatiemogelijkheden.

Dit schooljaar is Kindwijs gestart met het opzetten en inrichten van het ontdeklab ExperiGO.

ExperiGO is het ontdeklab van Kindwijs, waar kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met computional thinking , creatief leren omgaan met verschillende media en dit toe te passen in een praktijksituatie.

Het eerste jaar zullen we ons richten op de leerlijn programmeren en film en media, hierna zullen er nog meer leerlijnen worden toegevoegd en de al bestaande leerlijnen verder uitgediept.

Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) van de “Kindwijs scholengroep” zullen dit schooljaar een bezoek brengen aan ExperiGO.

Bezoekadres ExperiGO:
Melkweg 75
3255 TE Oude Tonge
T: 0187-642011
M: c.koote@kindwijs.org