AR

Iedere school heeft haar eigen Adviesraad. Een Adviesraad vertegenwoordigt de ouders en heeft een belangrijke taak in het bewaken van de grondslag van de betreffende school. Het benoemen van leerkrachten vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over identiteitsgevoelige zaken.